ΜΠΕ Αποχετευτικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στη θέση Ραζουλιά Σκαλανίου Δήμου Ηρακλείου

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Αποχετευτικά Δίκτυα Συλλογής & Μεταφοράς & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στη θέση Ραζουλιά Σκαλανίου Δήμου Ηρακλείου, ΠΕ Ηρακλείου», με φορέα τη ΔΕΥΑΗ.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: https://drive.google.com/file/d/1EE4Y3gIS937LrQ5OTh4G-B_Ap5x23NGD/view?usp=sharing

Προηγούμενο ΜΠΕ Κομβικoύ σταθμού κινητής τηλεφωνίας VODAFONE «1000221 ΜΑΛΑΞΑ»

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας