ΜΠΕ Δρόμος Αναβάθμισης ΒΟΑΚ στο τμήμα Καβούσι – Αυχένας Αγκαθιάς

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση

«ΜΠΕ Δρόμος Αναβάθμισης ΒΟΑΚ στο τμήμα Καβούσι – Αυχένας Αγκαθιάς». Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/17dnF9Ib28pCxkl9Nf8SCYkE-VkDOHjHz/view?usp=sharing

Προηγούμενο ΜΠΕ Γέφυρας Σταυρωμένου (Ρεθύμνο) Φάκελος Εξαίρεσης

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας