ΜΠΕ ΕΕΛ Γουβών (τροποποίηση)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση

«ΜΠΕ ΕΕΛ Γουβών (τροποποίηση)».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1ZGctLyygMKG44jcYqyXuwHw_ciWEqEPb/view?usp=sharing

Προηγούμενο INTERREG EUROPE «WINPOL» – “Waste Management Intelligent Systems and Policies – Έξυπνα συστήματα και πολιτικές στη διαχείριση αποβλήτων”

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας