ΜΠΕ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «MΠE Εγκατάστασης Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμών Κάτω Σύμης, Πεύκου, Αγίου Βασιλείου και Κεφαλοβρυσίου Δήμου Βιάννου».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1rYpIi08mjZsHN8rM5JkJQ7mi8lVmv-BD/view?usp=sharing

Προηγούμενο Πρακτικό Νο2 (10-05-2021) απ. 2

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας