ΜΠΕ εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση τω εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) Κρήτης», στην Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, στις Γούρνες, ΔΕ Γουβών, Δήμου Χερσονήσου, ΠΕ Ηρακλείου.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1kAQmkVlmw5drLWdNVNV8bRaPqzzHfDad/view?usp=sharing

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1899 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1914», ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας