ΜΠΕ Ελαιοτριβείου (Ελαιοπυρήνας) Ανατολικής Κρήτης Α.Ε

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Ελαιοτριβείου (Ελαιοπυρήνας) Ανατολικής Κρήτης Α.Ε».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1ZuwUGmqipw1CLn8Fr91tauGamp7u3Heh/view?usp=sharing

Προηγούμενο REPLACE Interreg EU: REgional PoLicy Actions for Circular Economy-Περιφερειακές δράσεις πολιτικής για την κυκλική οικονομία

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας