ΜΠΕ Λιμνοδεξαμενής περιοχής Ζου Δήμου Σητείας

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση & ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ζου, Δήμου Σητείας, ΠΕ Λασιθίου (Αλλαγή θέσης υδροληψίας κατάντη της πηγής Ζου προς συμμόρφωση με την ΑΕΠΟ και λοιπές τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου)», με φορέα υλοποίησης έργου την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1_UD2kBYryT7Z7HcBshFz-McUiPHcHPzg/view?usp=sharing

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΞΥΛΟΥΡΗ», στο πλαίσιο του 147ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας