ΜΠΕ Βάση Κινητής τηλεφωνίας Vodafone με κωδική ονομ. (1001579)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Βάση Κινητής τηλεφωνίας Vodafone με κωδική ονομ. (1001579)».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1PxKyS0R1MvQfHvRItMk4nj3ot-8Bz-sM/view?usp=sharing

Προηγούμενο Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “INNOVAGRO”- Development of aninnovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic- Ionian Area (Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην Αδριατική και το Ιόνιο) προσκαλεί τους σπουδαστές καιτ ους νέους επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού κλάδου να συμμετάσχουν στον Διακρατικό Διαγωνισμό Καινοτόμας Επιχειρηματικής Αριστείας στον Αγροδιατροφικό τομέα (INNOVAGROAWARDS)

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας