ΜΠΕ Βάση Κινητής Τηλεφωνίας WIND (1832) (Δήμος Ρεθύμνης) τροποποίηση

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Βάση Κινητής Τηλεφωνίας WIND (1832) τροποποίηση».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1p_FJFIEPO7jILqv4wbgVXjMRqcpVbb51/view?usp=sharing

Προηγούμενο ΜΠΕ ΕΕΛ Χόνδρος – Περβολάς (τροποποίηση)

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας