ΜΠΕ Βάση Κινητης Τηλεφωνίας WIND Ασκύφου (1200551) -τροποποίηση

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Βάση Κινητης Τηλεφωνίας WIND Ασκύφου (1200551)».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1q642bvXyh5TwvNtMM8ZdbpMmBe1Lt29x/view?usp=sharing

Προηγούμενο ΜΠΕ Βάση Κινητής Τηλεφωνίας Wind Αλίκαμπος -τροποποίηση

Αφήστε το Σχόλιό σας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας