Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, το «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα», το οποίο υλοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, το «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα», το οποίο υλοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης  σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη τηςΠεριφέρειας Κρήτης.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε με γνώμονα τα ευρήματα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια ΚρήτηςΤο Πρόγραμμα αφορά στην ενδυνάμωση της απασχόλησης των συμμετεχόντων, καθώς και στην ευρύτερη υποστήριξη της σύνδεσης Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα στην Κρήτη και υλοποιήθηκε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (συνδυασμός σύγχρονης  με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Επιστημονικός Υπεύθυνος ήταν ο Νίκος ΠαπαδάκηςΚαθηγητής και Διευθυντής του ΚΕΠΕΤ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.).

Όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης,

«Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, που υλοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, συνδέει τον Πρωτογενή με τον Τουριστικότομέα και είναι το πρώτο, από μια σειρά στοχευμένων πολιτικών που σχεδιάζουμε, αξιοποιώντας τα ευρήματα του Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε και να στηρίξουμε τους δύο παραγωγικούς τομείς της τοπικής οικονομίας, βελτιώνοντας την κατάρτιση των εργαζομένων τους και συμβάλλονταςπαράλληλα, στην οικονομική τους ανάπτυξη».

Η επιμόρφωση είχε συνολική διάρκεια 105 διδακτικές ώρες. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα παρακολούθησαν 501 επιμορφούμενοι, εκ των οποίων, όσοι συμμετείχαν επιτυχώς στην τελική εξέταση, έλαβαν το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

Η αξιολόγηση του Επιμορφωτικού Προγράμματος από τους συμμετέχοντες, κατέγραψε πολύ υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη δομή και οργάνωση, με το 97% να προτίθεται να συστήσει το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα και σε άλλους.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να «κατεβάσουν» και να αποθηκεύσουν όλο το υλικό της Επιμόρφωσης (συμπεριλαμβανομένων και των βιντεοσκοπημένων διαλέξεων καθώς και όλου του μαθησιακού υλικού) με την είσοδο και χρήση των κωδικών τους, στην πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, μέχρι τις 31/3/2022:  

https://agro-tourism-training-roc.uoc.gr/mathimata/login/index.php

Μέρος του εκπαιδευτικού υλικού του  Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι διαθέσιμο γιακάθε ενδιαφερόμενο στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος, η οποία θα είναι προσβάσιμη για όλο το 2022: https://agro-tourism-training-roc.uoc.gr/

Προηγούμενο Ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα «Mathesis» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ, με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας