ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ τήρησης των πρότυπων Περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης Περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την λειτουργία της δραστηριότητας (τυροκομείο) με την επωνυμία
ΜΗΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ, που εδρεύει στον οικισμό Σμάρι, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Π.Ε. Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης

Προηγούμενο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας