ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2023

Προηγούμενο ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE – CAPonLITTER

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας