Π.Ε. Χανίων: Ανακοίνωση για την επιλογή ασκούμενης δικηγόρου στην Περιφέρεια Κρήτης / Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Ανακοινώνεται ότι για την θέση του/της ασκούμενου/ης δικηγόρου του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕ Χανίων για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής άσκησής του/της επιλέχθηκε η Σόμπτσυκ Καρολίνα του Βόϊτσιεχ, κατόπιν της αριθμ. 10689/11.01.2024 (ΑΔΑ: ΨΞΚΙ7ΛΚ-49Α) Πρόσκλησης Περιφερειάρχη Κρήτης

Προηγούμενο Πρακτικό Νο4 (25-01-2024) Ειδική συνεδρίαση

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας