Π.Ε. Ηρακλείου: Επισήμανση σε άρθρο της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου “Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια ΕΟΔ ΠΕΗ”

Προηγούμενο Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων Υποψηφίων Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2022 για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης για το Ευρωπαϊκό έργο CAPONLITTER 1 θέση ΠΕ Οικονομικού

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας