Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΙΣΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 85.000,00€ (με ΦΠΑ).

Προηγούμενο Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας