Π.Ε. Λασιθίου: Περίληψη και Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για το ΚΕΔΑΣΥ Λασιθίου.

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΔΑΣΥ

Προηγούμενο «Διάλογοι για την ισότητα των φύλων» με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας