Π.Ε. Λασιθίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς της αλληλογραφίας και λοιπών αντικειμένων της Π.Ε. Λασιθίου.

ΑΔΑΜ Πρόσκληση Ταχυμεταφορών 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ _ COURIER

Προηγούμενο Διενέργεια Εξετάσεων Χ.Μ.Ε. στις 16 & 23/2/2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας