Π.Ε. Λασιθίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού στο Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Σητείας με απ’ ευθείας ανάθεση.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘ. ΕΠΙΠΛΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ

Προηγούμενο Π.Ε. Λασιθίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας