Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ γραφική ύλη 2023ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ γραφική ύλη 2023

Προηγούμενο Πρόσκληση προς την εταιρία με την επωνυμία «ENARTIA AE» για την παροχή υπηρεσίας, με τίτλο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΔΑΠΟΕ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας