Π.Ε. Ρεθύμνης: Ανακοίνωση πρόσληψης εργάτη σε έργο αυτεπιστασίας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών και των συνοδών υδραυλικών έργων στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές της Π.Ε. Ρεθύμνης», Υποέργο: «Καθαρισμός οδικού δικτύου, ποταμών και τεχνικών με αυτεπιστασία» με ΚΑ 2023ΝΠ80200023 της ΣΑΕΠ ΝΠ802,  ζητά ένα (1) ανειδίκευτο εργάτη  προκειμένου να εργαστεί  στο εν λόγω έργο, ήτοι για καθαρισμό τάφρων και τεχνικών, κοπή κλαδιών, επούλωση λάκκων κ.λ.π. Οι  εργάτες  θα απασχολούνται  περιστασιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος, εμπρόθεσμα, στην  υπηρεσία μας με συνημμένα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εργασία, δηλαδή: ταυτότητα, κάρτα ανεργίας, βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ΑΦΜ, τραπεζικό λογαριασμό.

Λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων: 01-06-2024.

Πληροφορίες: Καλλιόπη Βιβιλάκη, τηλ:2831 340783

Προηγούμενο Ξεκινούν από σήμερα οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης από την Περιφέρεια Κρήτης το Δήμο Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη και τη Βρετανική Σχολή Αθηνών (BSA)-Συνέντευξη τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας