Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Ανακοίνωση πρόσληψης Εργατοτεχνικού Προσωπικού Υ.Ε. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2023

Προηγούμενο ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ για τα 60 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ 1963 – 2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας