Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ:ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ΕΔΧ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, με έδρα εντός της Π.Ε Ρεθύμνου με επιβατηγά οχήματα έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας