Π.Ε. Ρεθύμνης, Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψήφιων της με αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 (αριθμ. πρωτ. 102371/31.03.2023, ΑΔΑ:ΨΞΩ47ΛΚ-ΩΒΓ) Ανακοίνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023 της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ειδικότητας (Τομεάρχες Δακοκτονίας) ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής) ή εν ελλείψει Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔ.ΙΑΤΡΩΝ Ω.Ρ.Λ. ΣΤΟ Γ.Α.Ο.Ν.Α. “ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας