Π.Ε. Ρεθύμνης: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Υποέργο (νέο): «ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Προηγούμενο Γνωστοποιηση έναρξης υποβολής αιτήσεων για την ανακοίνωση ΣΟΧ2/2023 της Π.Ε. Λασιθίου.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας