Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ)

Προηγούμενο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΚΡΗΤΗ_ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1_3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_14_7_2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας