ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟΥ 27 Ν.4412/2016, ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΑ 70ο ΕΩΣ 74ο (ΤΜΗΜΑ 1 ΕΩΣ 5): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 465.130,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Προηγούμενο ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας