ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τίτλος έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών σε κρηπιδώματα του Λιμενίσκου της Χ. Σφακίων – Χρήση 2018»

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γιλέκων προστασίας για χειριστές μηχανημάτων έργου»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας