Πίνακας Φαρμακείων διευρυμένου ωραρίου Ν. Λασιθίου για το δίμηνο από 01-02-204 έως 31-03-2024

Πίνακας Φαρμακείων διευρυμένου ωραρίου Ν. Λασιθίου για το δίμηνο από 01-02-204 έως 31-03-2024

Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας