Πίνακας φαρμακείων που λειτουργούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για την περίοδο 01.08.2022-30.09.2022

Προηγούμενο Υποβολή δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Π.Ε. Ηρακλείου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας