Πίνακες κατάταξης ανακοίνωσης ΣΜΕ 1 / 2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στην Περιφέρεια Κρήτης

Προηγούμενο Πανεπιστημιάδες Σκακιού σε ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και Πανεπιστήμιο Κρήτης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας