ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Β΄, ΜΕΧΡΙ 60 ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 34 ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2022 ΣΤΗΝ Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Γενική επισκευή του Διαγραμμιστικού Μηχανήματος Έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-97637-ΙΧ και εγκατάσταση συστήματος κάμερας παρακολούθησης πορείας φορείου», του Κλιμακίου Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας