Πρακτικό Νο23 (31-07-2023) απ. 887

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και Καλλιτεχνικής υποστήριξης για τη «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΘΩΜΑΪΔΗ», στο πλαίσιο του 67ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας