Πρακτικό Νο5 (03-03-2022) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Πρόσκληση 5 (03-03-2022)  Πρακτικό 5 (03-03-2022)  Περιφέρεια Κρήτης Απολογισμός 2021

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

 

Προηγούμενο Πρακτικό 5 (261-310) 17-03-2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας