Πρακτικό Νο9 (14-03-2024) απ. 45 – 50

 

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις υπηρεσίες της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για τις ανάγκες της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο “Κούλουμα στο Καστρί”» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας