Προκήρυξη δημοπράτησης για το υποέργο 22o (νέο) : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΕΝΕΤΑΚΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», της υπηρεσίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ». ΠΡΟΫΠ. ΕΡΓΟΥ: 40.841,88 € (ΜΕ ΦΠΑ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ δημοπράτησης για το υποέργο 22o (νέο) : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΕΝΕΤΑΚΗ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», της υπηρεσίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ». ΠΡΟΫΠ. ΕΡΓΟΥ: 40.841,88 €  (ΜΕ ΦΠΑ).

Προηγούμενο Β2Β συναντήσεις Γάλλων και Κρητικών Επιχειρηματιών για την σύναψη συμφωνιών με πρωτοβουλία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας