ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ, 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ»

 

Προηγούμενο Στήριξη των δράσεων του προγράμματος «ΕΥ ΖΩΩΝ» από την Περιφέρεια Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας