Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης του υποέργου:”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ο.90 : “ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ”

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης του έργου:

“ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ”, του υποέργου (1) :

“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ο.90 : “ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ”, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ “195301”

Προϋπολογισμού 27.300.000,00 € με Φ.Π.Α

Χρηματοδότηση: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  2022ΤΑ05500000

 

 

 

 

Προηγούμενο Εκδήλωση εθελοντισμού και τιμητική βράβευση του Περιφερειάρχη από τον Σύλλογο Αρωγής Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών Ηρακλείου.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας