Προμήθεια αναλωσίμων πειραματικών εργασιών δακοκτονίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την: «Προμήθεια αναλωσίμων πειραματικών εργασιών δακοκτονίας». Ομάδα Α: Αντισώματα για πειράματα ανοσοιστοχημείας , Ομάδα Β: Εργαστηριακά είδη

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟ για το Διαφημιστικό υλικό (μπλουζάκια, μπουφάν και τσάντες) για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αθλητών και πολιτών σε θέματα αθλητισμού», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, Εκδόσεων 2021-2024.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας