ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Εκτυπώσεις, Διαφημιστικό υλικό και Κύπελλα-Μετάλλια-Πλακέτες, για τις ανάγκες της εκδήλωσης με τίτλο «Διασυλλογικό πρωτάθλημα Κρήτης ΚickBoxing – “Open Championship Cretan Edition”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων  Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Εκτυπώσεις, Διαφημιστικό υλικό και Κύπελλα-Μετάλλια-Πλακέτες, για τις ανάγκες της εκδήλωσης με τίτλο «Διασυλλογικό πρωτάθλημα Κρήτης ΚickBoxing – “Open Championship Cretan Edition”», μόνο προς την επιχείρηση «ΒΟΥΓΑ ΣΥΜΕΩΝΗ», έως του συνολικού ποσού των 3.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων  Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024.

Προηγούμενο Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας