ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για παροχή υπηρεσιών/προμηθειών για τις ανάγκες της εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Επιστημονική ημερίδα – Έκθεση φωτογραφιών για την δράση του John D.S. Pendlebury στη Μάχη της Κρήτης», στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για παροχή υπηρεσιών/προμηθειών για τις ανάγκες της εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Επιστημονική ημερίδα – Έκθεση φωτογραφιών για την δράση του John D.S. Pendlebury στη Μάχη της Κρήτης», μόνο προς τους οικονομικούς φορείς: α) «ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΣΗΦ ΟΥΑΣΕΦ», για Εκτυπώσεις της εκδήλωσης (Banner, αφίσες, φωτογραφίες και κατάλογος έκθεσης), έως του ποσού των  13.205,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., β) «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε – C.TR.S.»,  για προμήθεια αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και διαμονή σε ξενοδοχείο, έως του ποσού των  1.926,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και γ) «ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», για την παράθεση μπουφέ για 200 άτομα ανά εκδήλωση, κατά τις επίσημες ενάρξεις των δύο εκδηλώσεων, έως του ποσού των  2.140,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης 2024.

Προηγούμενο Επίσκεψη του νυν και εκ νέου υποψήφιου ευρωβουλευτή Θ. Ζαγοράκη στον Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας