ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προμήθειες/υπηρεσίες για την υλοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο “Σύγχρονο fitness – θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις”», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις υπηρεσίες οργάνωσης για την υλοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο “Σύγχρονο fitness – θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις”», μόνο προς την εταιρεία «ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έως του ποσού των 3.500,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023

Προηγούμενο Π.Ε. Λασιθίου: Διακήρυξη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς στο παράρτημα προστασίας παιδιού Λασιθίου (πρώην παιδόπολη Νεάπολης)»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας