ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την: «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου της ΠΕ Χανίων»

Προηγούμενο Πρακτικό Νο12 (09-05-2024) απ. 432 – 497

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας