Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη κατασκευή καταγραφικών πορείας (GPS Tracker, 100 τεμαχίων) για χρήση στον έλεγχο των ψεκασμών στο πλαίσιο του προγράμματος δακοκτονίας».

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΧΑΝΙΩΝ «ΣΑΝ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας