ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ «DOCSTORIES»

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ «Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας