Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία διαδραστικού ψηφιακού χάρτη

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Προηγούμενο Φεστιβάλ COMIC CON ΚΡΗΤΗΣ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας