ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Δημιουργία διαφημιστικού spot για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΘΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ – Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ”», στο πλαίσιο του 66ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200021 και κωδικό MIS 5174875 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Δημιουργία διαφημιστικού spot  για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΘΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ – Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ”», μόνο προς την εταιρεία «”MITOS PRODUCTIONS”- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ – IRINA MALIGINA», έως του ποσού των 11.160,00 ευρώ, με Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 66ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200021 και κωδικό MIS 5174875 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Προηγούμενο Προκήρυξη Χορήγησης 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας