ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1.000 ΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗ «ΑΕΤΟΦΩΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΣΗ – ΓΩΝΙΑΣ»

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤON ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗ «ΑΕΤΟΦΩΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΣΗ – ΓΩΝΙΑΣ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας