ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ενοικίαση αθλητικού εξοπλισμού (Ηλεκτρονικές σκακιέρες και ρολόγια) για την υλοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Πανεπιστημιάδα Σκάκι Κρήτης – Προκριματική Φάση”», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων του  Προγράμματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Ενοικίαση αθλητικού εξοπλισμού (Ηλεκτρονικές σκακιέρες και ρολόγια) για την υλοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Πανεπιστημιάδα Σκάκι Κρήτης – Προκριματική Φάση”», μόνο προς την εταιρεία « NOVELTY ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ », για την  Ενοικίαση αθλητικού εξοπλισμού (Ηλεκτρονικές σκακιέρες και ρολόγια), έως του ποσού των 900,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων του  Προγράμματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης 2023.

Προηγούμενο Η Περιφέρεια Κρήτης στη γενική συνέλευση της CPRM στη Γαλλία

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας