Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση χώρου και εξοπλισμού για την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο «GREEK TOURISM & GASTRONOMY WORKSHOP», που θα πραγματοποιηθεί στο Κουβέιτ, (16/04/2024), στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης.

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Προηγούμενο Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας